logo
add image
Blog single photo

OR-KOOP Merkez Birliği

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) öncelikle bir “Emek Kooperatifi” olup, orman köylüsünün en geniş tabanına sahip, demokratik tek örgütlü gücüdür.

OR-KOOP;
Orman köylüsünün milli gelirden hakça pay alması doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. Türkiye ormanlarının geliştirilmesi, genişletilmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda işletilmesi için gerekli çalışmalara katılmaktadır. Orman köylüsünün sosyal haklarına kavuşması konusunda önderlik görevini yerine getirmektedir. Orman köylerinde kurulu bulunan kooperatiflerin gelişmesi ve güçlenmesi amacıyla; eğitim, denetim ve toplumsal bilinç geliştirme yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Köy Kooperatiflerinin dikey örgütlenmesi, kendi dinamizmi içinde zaman almıştır. OR-KOOP’un kuruluşu 7 adet Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birliği’nin kurucu ortaklığı ile 11.07.1997 tarihinde hukuken gerçekleşmiştir.

OR-KOOP kuruluşundan 15 yıl sonra kendi kaynaklarıyla inşa edilen hizmet binasının yapımı sonrasında, Temmuz-2012 ayından itibaren yeni

hizmet binasında orman köylüsüne ve Türkiye ormancılığına hizmet vermeye başlamıştır.

Nisan 2017 tarihi itibariyle, tüm köylerde kurulu olan 7.199 Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 775.799 adet ortağı bulunmasına karşılık, orman köylerinde kurulu olan yaklaşık 4,000 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 400 bini aşkın ortağı bulunmaktadır.

Yine aynı tarih itibariyle, bu kooperatiflerden 28 birliğe bağlı 2,440 ortak kooperatif ve 303.029köylü ailesi ortak olarak OR-KOOP tabanında yer almaktadır. Bölge Birliklerinin 18’i ve birim kooperatiflerden 1.507'sı ağırlıklı olarak ormancılıkla ilgilenmektedir. Ormancılıkla ilgili kooperatiflere ortak 170.181 orman köylüsü vardır.

Bu verilerden de görüleceği üzere OR-KOOP’a ortak olan kooperatiflerin büyük bir kısmı, ağırlıklı olarak ormancılık faaliyeti yapmaktadırlar. Öte yandan bu kooperatifler ormancılık faaliyetleri yanında küçük çapta da olsa tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde de bulunmaktadırlar. Türkiye çapında, orman işletmeciliğinin gerektirdiği faaliyetlerle ağaçlandırma ve benzeri ormancılık faaliyetlerinin büyük bir bölümü kooperatiflerce gerçekleştirilmektedir.

Üst